pareille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pareille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.par|eil (pareille) [paʀɛj] PRID

1. pareil (semblable):

similar (à to)
à nul autre pareil liter

II.par|eil (pareille) [paʀɛj] SAMOST m (ž)

III.par|eil (pareille) [paʀɛj] PRIS inf

Individual translation pairs

Prevodi za pareille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pareille v slovarju PONS

Prevodi za pareille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za pareille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pareille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文