parfait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parfait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt] PRID

II.parfait SAMOST m

III.parfait (parfaite) [paʀfɛ, ɛt]

plus-que-parfait <pl plus-que-parfait> [plyskəpaʀfɛ] SAMOST m

Prevodi za parfait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parfait v slovarju PONS

Prevodi za parfait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za parfait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parfait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文