parle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi parler

I.parler [paʀle] SAMOST m

III.parler à GLAG preh.

IV.parler de GLAG preh. obj.indir.

1. parler:

3. parler (s'entretenir):

2. parler (s'exprimer):

VI.se parler GLAG povr

I.parler [paʀle] SAMOST m

III.parler à GLAG preh.

IV.parler de GLAG preh. obj.indir.

1. parler:

3. parler (s'entretenir):

2. parler (s'exprimer):

VI.se parler GLAG povr

glej tudi vache, nuire

I.vache [vaʃ] PRID inf

II.vache de PRID

III.vache [vaʃ] SAMOST ž

IV.la vache MEDMET

V.vache [vaʃ]

VI.vache [vaʃ]

I.nuire [nɥiʀ] GLAG preh. obj.indir.

II.se nuire GLAG povr

III.nuire [nɥiʀ]

franc-parler [fʀɑ̃paʀle] SAMOST m

Prevodi za parle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parle v slovarju PONS

Prevodi za parle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

IV.parler [paʀle] SAMOST m

franc-parler <francs-parlers> [fʀɑ̃paʀle] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za parle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文