partageant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za partageant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se partager GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za partageant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

partageant v slovarju PONS

Prevodi za partageant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za partageant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

partageant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文