participerait v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za participerait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.participer à GLAG preh. obj.indir.

II.participer de GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za participerait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

participerait v slovarju PONS

Prevodi za participerait v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za participerait v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

participerait Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文