parvenir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za parvenir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.parvenir à GLAG preh. obj.indir.

II.parvenir [paʀvəniʀ] GLAG nepreh. (réussir socialement)

Individual translation pairs

Prevodi za parvenir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parvenir v slovarju PONS

Prevodi za parvenir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

parvenir [paʀvəniʀ] GLAG nepreh. +être

Individual translation pairs

Prevodi za parvenir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

parvenir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文