patine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za patine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

patine [patin] SAMOST ž

I.patiner [patine] GLAG preh. (couvrir de patine)

III.se patiner GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za patine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

patine v slovarju PONS

Prevodi za patine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

patine [patin] SAMOST ž

Prevodi za patine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

patine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文