pays; v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pays; v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pays (payse) [pei, iz] SAMOST m (ž) (compatriote)

II.pays SAMOST m

III.pays (payse) [pei, iz]

IV.pays (payse) [pei, iz]

glej tudi conquérir

arrière-pays <pl arrière-pays> [aʀjɛʀpei] SAMOST m

Pays-Bas [peibɑ] mpl

Prevodi za pays; v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pays; v slovarju PONS

Prevodi za pays; v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pays [pei] SAMOST m

arrière-pays [aʀjɛʀpei] SAMOST m inv

Pays-Bas [peibɑ] SAMOST mpl

Pays de Galles [pɛidəgal] SAMOST m

Pays de la Loire [pɛidəlalwa:ʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za pays; v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pays; Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pays; iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文