peine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za peine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.peine [pɛn] SAMOST ž

2. peine (effort):

II.à peine PRIS

III.peine [pɛn]

glej tudi suffire

I.suffire [syfiʀ] GLAG nepreh. (être suffisant)

II.se suffire GLAG povr

IV.suffire [syfiʀ]

double peine [dubləpɛn] SAMOST ž

I.grand-peine [ɡʀɑ̃pɛn] SAMOST ž

II.à grand-peine PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za peine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

peine v slovarju PONS

Prevodi za peine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.peine [pɛn] SAMOST ž

II.peine [pɛn] PRIS

grand-peine [gʀɑ̃pɛn]

Individual translation pairs

Prevodi za peine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

peine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

peine iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za peine v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文