pensée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pensée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pensée [pɑ̃se] SAMOST ž

2. pensée (ce que l'on pense):

libre pensée, libre-pensée <pl libres(-)pensées> [libʀəpɑ̃se] SAMOST ž

arrière-pensée <pl arrière-pensées> [aʀjɛʀpɑ̃se] SAMOST ž

2. penser (croire):

penser que
you bet! inf

II.penser à GLAG preh. obj.indir.

1. penser (songer):

prêt-à-penser <pl prêts-à-penser> [pʀɛtapɑ̃se] SAMOST m inf

Prevodi za pensée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pensée v slovarju PONS

Prevodi za pensée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pensée1 [pɑ̃se] SAMOST ž

pensée2 [pɑ̃se] SAMOST ž BOT

arrière-pensée <arrière-pensées> [aʀjɛʀpɑ̃se] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za pensée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pensée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文