perdue v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za perdue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.perdu (perdue) [pɛʀdy] GLAG pp

perdu → perdre

II.perdu (perdue) [pɛʀdy] PRID

III.perdu (perdue) [pɛʀdy] PRID

IV.perdu (perdue) [pɛʀdy]

glej tudi perdre

2. perdre (ne pas conserver):

III.se perdre GLAG povr

IV.perdre [pɛʀdʀ]

2. perdre (ne pas conserver):

III.se perdre GLAG povr

IV.perdre [pɛʀdʀ]

glej tudi dix

Individual translation pairs

Prevodi za perdue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

perdue v slovarju PONS

Prevodi za perdue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.perdu(e) [pɛʀdy] GLAG

perdu part passé de perdre

II.perdu(e) [pɛʀdy] PRID

glej tudi perdre

Prevodi za perdue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

perdue Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

perdue iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za perdue v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文