periode v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za periode v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

période [peʀjɔd] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za periode v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

periode v slovarju PONS

Prevodi za periode v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

période [peʀjɔd] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za periode v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

periode Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

periode iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文