perles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za perles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.perle [pɛʀl] PRID inv a. gris perle

II.perle [pɛʀl] SAMOST ž

III.perle [pɛʀl]

IV.perle [pɛʀl]

glej tudi faux2, faux1

faux2 <pl faux> [fo] SAMOST ž FARM

I.faux1 (fausse) [fo, fos] PRID

II.faux1 (fausse) [fo, fos] PRIS

III.à faux PRIS

IV.faux <pl faux> SAMOST m

V.faux1 (fausse) [fo, fos]

fausse manœuvre lit, fig
fausse piste lit, fig
faux ami LING
faux cul slang
faux départ lit, fig
faux derche slang
faux jeton inf
faux jour lit
faux pas lit
faux pas (erreur) fig
faux titre TYP

perlé (perlée) [pɛʀle] PRID

Prevodi za perles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
pearl (of dew, sweat) fig
perle ž (of de)
pêcheur/-euse m/ž de perles

perles v slovarju PONS

Prevodi za perles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za perles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

perles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文