permettant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za permettant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. permettre (donner l'autorisation):

2. permettre (donner les moyens):

II.se permettre GLAG povr

permettre povr:

Individual translation pairs

Prevodi za permettant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

permettant v slovarju PONS

Prevodi za permettant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG preh. impers

II.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG preh.

III.permettre [pɛʀmɛtʀ] irr GLAG povr

Prevodi za permettant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

permettant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文