personne v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za personne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

personne1 [pɛʀsɔn] ZAIMEK indéf

1. personne (nul):

personne2 [pɛʀsɔn] SAMOST ž

1. personne (individu):

2. personne (individu en lui-même):

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

1. grand (de dimensions importantes):

2. grand (nombreux, abondant):

4. grand:

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

pèse-personne <pl pèse-personnes> [pɛzpɛʀsɔn] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za personne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

personne v slovarju PONS

Prevodi za personne v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

personne1 [pɛʀsɔn] SAMOST ž

1. personne (individu, être humain) a. LING:

personne2 [pɛʀsɔn] ZAIMEK indéf

pèse-personne <pèse-personne(s)> [pɛzpɛʀsɔn] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za personne v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

personne Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

personne iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文