pertes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pertes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.perte [pɛʀt] SAMOST ž

2. perte (fait de ne pouvoir garder):

6. perte (gaspilllage):

II.pertes SAMOST fpl

III.perte [pɛʀt]

Individual translation pairs

Prevodi za pertes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pertes v slovarju PONS

Prevodi za pertes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

perte [pɛʀt] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za pertes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pertes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文