peur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za peur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peur [pœʀ] SAMOST ž

glej tudi bleu

I.bleu (bleue) [blø] PRID

II.bleu SAMOST m

III.bleu (bleue) [blø]

IV.bleu (bleue) [blø]

Individual translation pairs

Prevodi za peur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
+ subj to be scared to do

peur v slovarju PONS

Prevodi za peur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peur [pœʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za peur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

peur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文