photos v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za photos v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

photo-finish, photofinish <pl photos-finish, photosfinish> [fɔtofiniʃ] SAMOST ž

photo [fɔto] SAMOST ž abbr photographie

glej tudi photographie

photo- [fɔto] PREFIX

safari-photo <pl safaris-photos> [safaʀifɔto] SAMOST m

roman-photo <pl romans-photos> [ʀɔmɑ̃foto] SAMOST m

photo-interprétation, photointerprétation [fɔtoɛ̃tɛʀpʀetasjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za photos v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

photos v slovarju PONS

Prevodi za photos v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi photographie

safari-photo <safaris-photos> [safaʀifɔto] SAMOST m

roman-photo <romans-photos> [ʀɔmɑ̃fɔto] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za photos v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

photos Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文