physique v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za physique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.physique [fizik] PRID

II.physique [fizik] SAMOST m

III.physique [fizik] SAMOST ž (discipline)

IV.physique [fizik]

Prevodi za physique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

physique v slovarju PONS

Prevodi za physique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za physique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

physique Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

physique iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文