pieds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pieds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.casse-pieds, casse-pied <pl casse-pieds> [kaspje] inf PRID

II.casse-pieds, casse-pied <pl casse-pieds> [kaspje] inf SAMOST mf

couvre-pieds, couvre-pied <pl couvre-pieds> [kuvʀəpje] SAMOST m

chauffe-pieds, chauffe-pied <pl chauffe-pieds> [ʃofpje] SAMOST m

essuie-pieds, essuie-pied <pl essuie-pieds> [esɥipje] SAMOST m

pied [pje] SAMOST m

1. pied ANAT:

je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the arse Brit vulg sl
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the ass Am slang
à pied (gén)
être aux pieds de qn lit, fig
traîner les pieds lit, fig

Fraze:

to have it away slang

glej tudi six

va-nu-pieds, vanupied <pl va-nu-pieds, vanupieds> [vanypje] SAMOST mf

sous-pied <pl sous-pieds> [supje] SAMOST m

Prevodi za pieds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pieds v slovarju PONS

Prevodi za pieds v slovarju francoščina»angleščina

I.casse-pieds [kɑspje] inv PRID inf

II.casse-pieds [kɑspje] inv SAMOST mf inf

I.nu-pieds [nypje] PRID inv

II.nu-pieds [nypje] SAMOST mpl (chaussures)

va-nu-pieds [vanypje] SAMOST mf inv

pied [pje] SAMOST m

Fraze:

contre-pied [kɔ̃tʀəpje] SAMOST m sans pl

cale-pied <cale-pieds> [kalpje] SAMOST m

chausse-pied <chausse-pieds> [ʃospje] SAMOST m

arrache-pied [aʀaʃpje] PRIS

cloche-pied [klɔʃpje]

plain-pied [plɛ̃pje] SAMOST m sans pl

pieds Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文