piles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za piles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.piler [pile] GLAG nepreh. inf (s'arrêter net)

I.pile [pil] PRIS inf

II.pile [pil] SAMOST ž

III.pile [pil]

pile-poil [pilpwal] PRIS inf

Prevodi za piles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piles v slovarju PONS

Prevodi za piles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pile1 [pil] SAMOST ž

pile2 [pil] PRIS

pile3 [pil] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za piles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文