piste v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za piste v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

piste [pist] SAMOST ž

3. piste SPORT:

en piste! fig

hors-piste <pl hors-piste, hors-piste> [ˈɔʀpist] SAMOST m

Prevodi za piste v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piste v slovarju PONS

Prevodi za piste v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

piste [pist] SAMOST ž

hors-piste [´ɔʀpist] SAMOST m inv

Prevodi za piste v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piste Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文