plâtre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plâtre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plâtre [plɑtʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za plâtre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
plaster CONSTR, MED, ART
plaster dated

plâtre v slovarju PONS

Prevodi za plâtre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za plâtre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plâtre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文