plaît v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plaît v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plaire à GLAG preh. obj.indir.

2. plaire (être apprécié):

II.se plaire GLAG povr

glej tudi avril

Individual translation pairs

Prevodi za plaît v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

plaît v slovarju PONS

Prevodi za plaît v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.plaire [plɛʀ] irr GLAG nepreh. impers

Individual translation pairs

Prevodi za plaît v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plaît Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文