plaisantais v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plaisantais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plaisanter [plɛzɑ̃te] GLAG preh. (railler)

II.plaisanter [plɛzɑ̃te] GLAG nepreh.

Prevodi za plaisantais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plaisantais v slovarju PONS

Prevodi za plaisantais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za plaisantais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plaisantais Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文