plan v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plan v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plan (plane) [plɑ̃, plan] PRID

II.plan SAMOST m

7. plan (niveau):

leading épith

III.plan (plane) [plɑ̃, plan]

plan fixe CINE
plan moyen CINE
plan social ECON, COM
plan social ECON, COM

IV.plan (plane) [plɑ̃, plan]

glej tudi gros, comète

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRID attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] SAMOST m (ž)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRIS

IV.gros SAMOST m

V.en gros phrase

VI.grosse SAMOST ž

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

comète [kɔmɛt] SAMOST ž

plan-plan [plɑ̃plɑ̃] PRID inv inf

demi-plan <pl demi-plans> [d(ə)miplɑ̃] SAMOST m MAT

arrière-plan <pl arrière-plans> [aʀjɛʀplɑ̃] SAMOST m lit, fig

plan-relief <pl plans-reliefs> [plɑ̃ʀəljɛf] SAMOST m

plan-séquence <pl plans-séquences> [plɑ̃sekɑ̃s] SAMOST m

plan-concave <pl plan-concaves> [plɑ̃kɔ̃kav] PRID

plan-convexe <pl plan-convexes> [plɑ̃kɔ̃vɛks] PRID

Prevodi za plan v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plan v slovarju PONS

Prevodi za plan v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plan [plɑ̃] SAMOST m

arrière-plan <arrière-plans> [aʀjɛʀplɑ̃] SAMOST m a. fig

Individual translation pairs

Prevodi za plan v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plan Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

plan iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文