plastique v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plastique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plastique [plastik] PRID

II.plastique [plastik] SAMOST m (matière)

III.plastique [plastik] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za plastique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plastique v slovarju PONS

Prevodi za plastique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za plastique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plastique Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

plastique iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文