pleuve v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pleuve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za pleuve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pleuve v slovarju PONS

Prevodi za pleuve v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pleuvoir [pløvwaʀ] irr GLAG nepreh. impers

II.pleuvoir [pløvwaʀ] irr GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za pleuve v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pleuve Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文