pli v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pli v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pli [pli] SAMOST m

Prevodi za pli v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pli v slovarju PONS

Prevodi za pli v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pli [pli] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za pli v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pli Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文