poil v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za poil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poil [pwal] SAMOST m

1. poil (chez l'être humain):

à poil slang (nu)
à poil slang (nu)
se mettre à poil inf
se mettre à poil inf
to strip off Brit
de tout poil inf
‘au (petit) poil!’ inf

pile-poil [pilpwal] PRIS inf

rebrousse-poil <à rebrousse-poil> [aʀ(ə)bʀuspwal] PRIS

poil-de-carotte [pwaldəkaʀɔt] PRID inv (couleur)

Prevodi za poil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poil v slovarju PONS

Prevodi za poil v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poil [pwal] SAMOST m

rebrousse-poil [ʀ(ə)bʀuspwal]

Individual translation pairs

Prevodi za poil v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poil Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文