poissons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za poissons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Poissons [pwasɔ̃] mpl

poisson [pwasɔ̃] SAMOST m

glej tudi engueuler

III.poisser [pwase]

poisson-scie <pl poissons-scies> [pwasɔ̃si] SAMOST m

poisson-chat <pl poissons-chats> [pwasɔ̃ʃa] SAMOST m

poisson-lune <pl poissons-lunes> [pwasɔ̃lyn] SAMOST m

Prevodi za poissons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poissons v slovarju PONS

Prevodi za poissons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poisson [pwasɔ̃] SAMOST m

Individual translation pairs
shoal Brit

Prevodi za poissons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poissons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文