politesse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za politesse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

politesse [pɔlitɛs] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za politesse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

politesse v slovarju PONS

Prevodi za politesse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za politesse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

politesse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文