politiques v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za politiques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Partis politiques Info

I.politique [pɔlitik] PRID

II.politique [pɔlitik] SAMOST m

III.politique [pɔlitik] SAMOST ž POL

IV.politique [pɔlitik]

V.politique [pɔlitik]

politique-fiction <pl politiques-fictions> [pɔlitikfiksjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za politiques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

politiques v slovarju PONS

Prevodi za politiques v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.politique [pɔlitik] PRID

II.politique [pɔlitik] SAMOST ž

III.politique [pɔlitik] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za politiques v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

politiques Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

politiques iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文