pomme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pomme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pomme [pɔm] SAMOST ž

crisps Brit
chips Brit

glej tudi trois

pommé (pommée) [pɔme] PRID

vide-pomme <pl vide-pommes> [vidpɔm] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za pomme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pomme v slovarju PONS

Prevodi za pomme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za pomme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pomme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文