pommes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pommes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pomme [pɔm] SAMOST ž

glej tudi trois

pommé (pommée) [pɔme] PRID

vide-pomme <pl vide-pommes> [vidpɔm] SAMOST m

Prevodi za pommes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pommes v slovarju PONS

Prevodi za pommes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pomme [pɔm] SAMOST ž

pomme de terre <pommes de terre> [pɔmdətɛʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za pommes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pommes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文