portée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za portée v slovarju francoščina»angleščina

portée → porté

glej tudi porté, porter

I.porté (portée) [pɔʀte] GLAG pp

porté → porter

II.porté (portée) [pɔʀte] PRID

III.porté SAMOST m

IV.portée SAMOST ž

1. porté (distance):

long-/short-/medium-range weapon

V.porté (portée) [pɔʀte]

5. porter (avoir):

II.porter sur GLAG preh. obj.indir.

IV.se porter GLAG povr

I.porté (portée) [pɔʀte] GLAG pp

porté → porter

II.porté (portée) [pɔʀte] PRID

III.porté SAMOST m

IV.portée SAMOST ž

1. porté (distance):

long-/short-/medium-range weapon

V.porté (portée) [pɔʀte]

glej tudi porter

5. porter (avoir):

II.porter sur GLAG preh. obj.indir.

IV.se porter GLAG povr

5. porter (avoir):

II.porter sur GLAG preh. obj.indir.

IV.se porter GLAG povr

glej tudi nuit

nuit [nɥi] SAMOST ž

1. nuit (période):

I.porte [pɔʀt] PRID

II.porte [pɔʀt] SAMOST ž

1. porte (entrée):

to sack Brit inf