porte-parole v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za porte-parole v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

porte-parole <pl porte-parole, porte-paroles> [pɔʀt(ə)paʀɔl] SAMOST m

autorité [otɔʀite] SAMOST ž

Prevodi za porte-parole v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mouthpiece [Brit ˈmaʊθpiːs, Am ˈmaʊθˌpis] SAMOST

front bench [Brit, Am ˈˌfrənt ˈbɛntʃ] SAMOST Brit POL U

management [Brit ˈmanɪdʒm(ə)nt, Am ˈmænɪdʒmənt] SAMOST

porte-parole v slovarju PONS

Prevodi za porte-parole v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za porte-parole v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文