possibilité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za possibilité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.possibilité [pɔsibilite] SAMOST ž

2. possibilité:

II.possibilités SAMOST fpl

Individual translation pairs

Prevodi za possibilité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

possibilité v slovarju PONS

Prevodi za possibilité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za possibilité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

possibilité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文