possibles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za possibles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.possible [pɔsibl] PRID

1. possible (réalisable):

2. possible (potentiel):

II.possible [pɔsibl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za possibles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

possibles v slovarju PONS

Prevodi za possibles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.possible [pɔsibl] PRID

II.possible [pɔsibl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za possibles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
a.s.a.p.

possibles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文