poule v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za poule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

poule [pul] SAMOST ž

glej tudi poussin

cul-de-poule <pl culs-de-poule ou culs-de-poules> [kydpul] SAMOST m (récipient)

nid-de-poule <pl nids-de-poule> [nidpul] SAMOST m

I.pied-de-poule <pl pieds-de-poule> [pjedpul] PRID inv

II.pied-de-poule <pl pieds-de-poule> [pjedpul] SAMOST m

Prevodi za poule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poule v slovarju PONS

Prevodi za poule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za poule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

poule Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文