pourquoi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pourquoi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pourquoi1 [puʀkwa] PRIS

1. pourquoi (dans une interrogation directe):

II.pourquoi1 [puʀkwa] VEZNIK

III.c'est pourquoi PRIS

pourquoi2 <pl pourquoi> [puʀkwa] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za pourquoi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pourquoi v slovarju PONS

Prevodi za pourquoi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pourquoi [puʀkwa] VEZNIK

II.pourquoi [puʀkwa] PRIS

III.pourquoi [puʀkwa] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za pourquoi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
who/where/why on earth ... inf

pourquoi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文