pourrais v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pourrais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pouvoir1 [puvwaʀ] GLAG aux Can et may qui peuvent traduire le verbe pouvoir ne s'emploient ni à l'infinitif, ni au futur.

1. pouvoir (être capable de):

2. pouvoir (être autorisé à):

5. pouvoir (être susceptible de):

IV.il se peut GLAG vimpers

pouvoir vimpers:

V.on ne peut plus PRIS

VI.pouvoir1 [puvwaʀ]

glej tudi vieillesse

pouvoir2 [puvwaʀ] SAMOST m

5. pouvoir POL:

Fraze:

contre-pouvoir <pl contre-pouvoirs>, contrepouvoir <pl contrepouvoirs> [kɔ̃tʀəpuvwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za pourrais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pourrais v slovarju PONS

Prevodi za pourrais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.pouvoir1 [puvwaʀ] irr GLAG aux impers

Fraze:

IV.pouvoir1 [puvwaʀ] irr GLAG povr impers

pouvoir2 [puvwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za pourrais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pourrais Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

pourrais iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文