pourvoir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pourvoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.pourvoir à GLAG preh.

III.se pourvoir GLAG povr

Prevodi za pourvoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

pourvoir v slovarju PONS

Prevodi za pourvoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.pourvoir [puʀvwaʀ] irr GLAG nepreh.

III.pourvoir [puʀvwaʀ] irr GLAG povr

Prevodi za pourvoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pourvoir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文