président v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za président v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

président [pʀezidɑ̃] SAMOST m

glej tudi Président de la République

vice-président (vice-présidente) <mpl vice-présidents> [vispʀezidɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

président-directeur <pl présidents-directeurs> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀ] SAMOST m

II.présider à GLAG preh. obj.indir.

Président de la République Info

Prevodi za président v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

président v slovarju PONS

Prevodi za président v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

président(e) [pʀezidɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž)

2. président CH (maire dans les cantons de Valais et de Neuchâtel):

Président(e) [pʀezidɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž) (chef de l'État)

vice-président(e) <vice-présidents> [vispʀezidɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž)

président-directeur général (présidente-directrice générale) <présidents-directeurs généraux> [pʀezidɑ̃diʀɛktœʀʒeneʀal] SAMOST m, f

Prevodi za président v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

président Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文