prêt v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prêt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.prêt (prête) [pʀɛ, pʀɛt] PRID

II.prêt SAMOST m

III.prêt (prête) [pʀɛ, pʀɛt]

éco-prêt <pl éco-prêts> [ekopʀɛ] SAMOST m

prêt-à-poster <pl prêts-à-poster> [pʀɛtapɔste] SAMOST m

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] SAMOST m

prêt-à-penser <pl prêts-à-penser> [pʀɛtapɑ̃se] SAMOST m inf

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] SAMOST m

Prevodi za prêt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prêt v slovarju PONS

Prevodi za prêt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

prêt(e) [pʀɛ, pʀɛt] PRID

prêt [pʀɛ] SAMOST m

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] SAMOST m sans pl

Individual translation pairs

Prevodi za prêt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

prêt Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

prêt iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

prêt iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文