premiers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za premiers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] PRID

II.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

III.prem|ier SAMOST m

IV.en premier PRIS

V.première SAMOST ž

VI.de première PRID

VII.prem|ier (première) [pʀəmje, ɛʀ]

glej tudi Premier ministre

premier-né (première-née) <mpl fpl premiers-nés,> [pʀəmjene, pʀəmjɛʀne] SAMOST m (ž)

Premier ministre Info

Individual translation pairs

Prevodi za premiers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

premiers v slovarju PONS

Prevodi za premiers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

premier [pʀəmje] SAMOST m

glej tudi cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRID antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za premiers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

premiers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文