pressé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pressé v slovarju francoščina»angleščina

glej tudi presser

II.presser [pʀese] GLAG nepreh. (être urgent)

III.se presser GLAG povr

I.presse [pʀɛs] Presse SAMOST ž

1. presse:

II.presses SAMOST fpl

glej tudi Presse, grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

presse-papiers, presse-papier <pl presse-papiers> [pʀɛspapje] SAMOST m

presse-agrumes, presse-agrume <pl presse-agrumes> [pʀɛsaɡʀym] SAMOST m

II.presser [pʀese] GLAG nepreh. (être urgent)

III.se presser GLAG povr

presse-raquette <pl presse-raquette, presse-raquettes> [pʀɛsʀakɛt] SAMOST m

presse-purée <pl presse-purée, presse-purées> [pʀɛspyʀe] SAMOST m

presse-bouton <pl presse-bouton, presse-boutons> [pʀɛsbutɔ̃] PRID

presse-étoupe <pl presse-étoupe, presse-étoupes> [pʀɛsetup] SAMOST m TECH

pressé v slovarju PONS

Prevodi za pressé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pressé1(e) [pʀese] PRID (qui se hâte)

pressé2(e) [pʀese] PRID

presse [pʀɛs] SAMOST ž

I.presser1 [pʀese] GLAG preh. (hâter)

presse-papiers [pʀɛspapje] SAMOST m inv

presse-citron <presse-citrons> [pʀɛssitʀɔ̃] SAMOST m

presse-bouton [pʀɛsbutɔ̃] PRID inv

Prevodi za pressé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pressé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文