principale v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za principale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.princip|al (principale) <mpl principaux> [pʀɛ̃sipal, o] PRID

II.princip|al SAMOST m

III.principale SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za principale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

principale v slovarju PONS

Prevodi za principale v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za principale v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

principale Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

principale iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文