privé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za privé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.privé (privée) [pʀive] GLAG pp

privé → priver

II.privé (privée) [pʀive] PRID

III.privé (privée) [pʀive] PRID

IV.privé SAMOST m

glej tudi priver

3. priver (faire manquer):

II.se priver GLAG povr

3. priver (faire manquer):

II.se priver GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za privé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

privé v slovarju PONS

Prevodi za privé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.privé(e) [pʀive] PRID (opp: public)

II.privé(e) [pʀive] SAMOST m(ž) inf (détective)

privé [pʀive] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za privé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

privé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文