produire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za produire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se produire GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za produire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
produce CINE, MUS, RADIO, TV film, programme, show

produire v slovarju PONS

Prevodi za produire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG preh.

II.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG nepreh. FIN

III.produire [pʀɔdɥiʀ] irr GLAG povr se produire

Prevodi za produire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

produire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文